deseño de marca

controlar como contas a túa historia é importante para controlar como chegas ao teu público: naming, identidade gráfica, estratexia dixital e deseño UX para unha experiencia consistente.

01/05

campañas integradas

creamos mensaxes que combinan gráfica e texto en todo tipo de soportes para que a túa idea se expanda: non hai límites.

02/05

presenza dixital

construímos webs e apps asegurando o seu posicionamento SEO e ASO e converténdoas en xeradoras de conversións e planificamos e desenvolvemos a presenza dixital de marcas e ideas en redes sociais.

03/05

presenza física

deseñamos os elementos físicos da túa marca: soportes impresos, deseño editorial, embalaxe, sinaléctica, stands e contornos corporativos.

04/05

auditoría e diagnóstico de marca

traballamos con marcas preexistentes, identificando debilidades e fortalezas para deseñar unha estratexia de futuro.

05/05