Axudas do Igape Galicia Rural Emprende
Operación cofinanciada pola Unión Europea
Programa de Desenvolvemento Rural de Galicia 2014-2020.

Esta empresa foi beneficiaria dunha axuda do programa do Igape de creación de empresas para actividades non agrícolas en zonas rurais.

O obxectivo principal destas axudas é contribuír á diversificación económica, crecemento do emprego, sustentabilidade do medio rural e equilibrio territorial, tanto en termos económicos como sociais. O resultado que se pretende é a creación e o desenvolvemento de pequenas empresas para actividades non agrícolas en zonas rurais e a creación de emprego. Máis información sobre o programa dos Fondos Feader aquí.

CO APOIO DE FONDOS FEADER